Oferta dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działalności firma GIM-FIT świadczy także usługi dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Oferta skierowana jest do każdego, niezależnie od rodzaju schorzenia.

Specyfika pracy z osobą niepełnosprawną polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym ,opartym na
odbieraniu przez nią otaczającego świata
wszystkimi zmysłami.

Cele i zadania.

CEL GŁÓWNY .
Profilaktyka oraz poprawa ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni , a także stymulowanie rozwoju umysłowego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym .


CELE OGÓLNE :

 1. Korekcja istniejących wad. oraz zapobieganie tworzenia się nowych.
 2. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, połączone z wszechstronnym rozwojem ciała.
 3. Wdrażanie do rekreacji ruchowej, poprzez którą następuje korekcja wady.
 4. Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała w życiu codziennym.
 5. Wyrabianie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo więzadłowej kręgosłupa, co prowadzi do np.: prawidłowego nawyku chodu.
 6. Usunięcie dystonii mięśniowej a co za tym idzie, rozciąganie mięśni przykurczonych oraz wzmacnianie mięśni osłabionych .
 7. Stymulacja koordynacji wzrokowo –ruchowej , wzrokowo –słuchowej , oraz wzrokowo
  –ruchowo – czuciowej .
 8. Poprawianie równowagi .
 9. Eliminowanie nieprawidłowych przyruchów i ruchów mimowolnych
 10. Umiejętność czucia własnego ciała .
 11. Orientacja w czasie i przestrzeni .
 12. Zwiększanie pojemności życiowej płuc.
 13. Utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, jeżeli chodzi o dziecko..
 14. Edukacja w celu zlikwidowania wszelkich czynników mogących utrwalić
  istniejące wady postawy