Gimnastyka korekcyjna w wodzie

Zajęcia korekcyjne

Zajęcia korekcyjne w środowisku wodnym zalicza się do jednej z atrakcyjniejszych form aktywności ruchowej. Nie zastępuje ono postępowania korekcyjnego, ale z pewnością stanowi jego istotne uzupełnienie. Ważna jest konsultacja z terapeutą i postawienie diagnozy.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone w wodzie wpływają odciążająco na kręgosłup, minimalizują deficyt ruchowy, mają znaczenie w hartowaniu organizmu, działają rozluźniająco na mięśnie, elongująco na kręgosłup, przez co pozwalają i ułatwiają na przyjmowanie poprawnej postawy ciała i korygują istniejące wady postawy.

Zajęcia w wodzie mają charakter wspomagający postępowaniu korekcyjnemu, odbywającemu się pod opieką instruktora gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej.

Pływanie korekcyjne również nie polega na pokonaniu jak najdłuższego dystansu, ale ma w pierwszej kolejności wpłynąć na poprawę stanu funkcjonalnego dziecka. Należy dokładnie wykonać rozpoznanie stanu klinicznego każdego uczestnika zajęć, traktować go indywidualnie dobierając odpowiednie pozycje wyjściowe i formy ruchu. Właściwy dobór ćwiczeń, zastosowanie niezbędnych przyborów, wykorzystanie stylów i sposobów pływania ma w odpowiedni sposób zapewnić maksymalne oddziaływanie korekcyjne. Każdy prowadzący tego typu zajęcia winien być świadomy, iż nieumiejętne prowadzone ćwiczenia, źle dobrane ruchy i ułożenia ciała mogą spowodować utrwalenie wady lub jej pogłębienie.

Korygowanie wad postawy ciała dzięki zajęciom odbywającym się w środowisku wodnym stanowi dla dzieci bardzo lubianą formę terapii. Dzięki tego typu zajęciom można połączyć przyjemność, jaką sprawia dziecku przebywanie w wodzie, nauka pływania i doskonalenie form pływackich, jak również działanie terapeutyczne czy profilaktyka.

Korygowanie wad postawy za pomocą lekcji pływania jest bardzo skutecznym lekarstwem. Może łączyć radość z przebywania w wodzie i doskonalenie umiejętności pływania z efektami terapeutyczno korekcyjnymi.

Korzyści płynące z pływania podczas wykonywania ćwiczeń obejmują utratę wagi, przyrost dodatkowych mięśni oddechowych głębokich oraz pomocniczych jak również zwiększenie zakresu ruchu klatki piersiowej oraz po prostu ogólną poprawę zdrowia.

Ruch w wodzie w połączeniu z pokonywaniem oporu sprzyja równomiernemu kształtowaniu sylwetki, poprawie postawy, likwidacji nadmiernych skrzywień kręgosłupa, poprawie łuku piersiowego i ogólnemu polepszeniu kondycji. Gdy ciało jest zanurzone w wodzie, zmniejsza się napięcie mięśni co w następstwie prowadzi do zwiększenia zdolności automatycznej korekcji postawy. Pływanie także ma duży wpływ na zmniejszenie przewlekłych bólów kręgosłupa.

Celem ćwiczeń korekcyjnych w wodzie jest:

-korekcja nieprawidłowości w różnych segmentach ciała w warunkach odciążenia,

-wzmocnienie gorsetu mięśniowego,

-rozciągnięcie istniejących przykurczy,

-doskonalenie koordynacji ruchowej i czucia własnego ciała w przestrzeni

-poprawa funkcji krążeniowo-oddechowych.

Instruktor musi starannie dobierać ćwiczenia do wad postawy i korygować ćwiczących dlatego zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są wyłącznie indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.